2017-2018 н.р.

Державна підсумкова атестація (далі – ДПА) в 2017/2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту»,Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами.

ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 14 липня (основна і додаткова сесії) 2018 року.

Зважаючи на зазначене, заклади загальної середньої освіти самостійно визначають строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-их і 9-х класів, свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів.

ДПА здобувачів початкової освіти здійснюється з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики. Для проведення ДПА в закладі освіти використовуються єдині завдання, які укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань і затверджує керівник закладу освіти.

ДПА з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків (одного із батьків) або їх законних представників.

У закладах загальної середньої освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин учні можуть додатково проходити ДПА з третього предмета: мови національної меншини. Рішення про проведення ДПА з мови національної меншини приймається педагогічною радою на підставі письмових звернень батьків (одного із батьків) або їх законних представників і затверджується наказом керівника закладу освіти.

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходив атестацію; оцінки за ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом “ДПА” без зазначення дати після колонки з написом “Річна” та у табелі навчальних досягнень.

ДПА здобувачів базової середньої освіти здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:

· українська мова;

· математика;

· предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для проведення ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».

Завдання для проведення ДПА укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджує керівник закладу освіти.

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких проводилось ДПА. Оцінки за ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом “ДПА” без зазначення дати після колонки з написом “Річна” і додаток до свідоцтва про базову середню освіту; заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації, книги обліку і видачі документів про здобуття базової середньої освіти.

Графік проведення ДПА у 4 класі

Голова атестаційної комісії – Слон Л.П.

Дата Предмет Члени атестаційної комісії
1. 15.05 Українська мова Садовська А.С.
2. 17.05 Математика Садовська А.С.

2016-2017 н. р.

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2016/2017 навчальному році
проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547
(далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016
№ 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із
змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін
до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року
№ 1272».

Розклад консультацій для учнів 9 класу

День Предмет Час
Вівторок Українська мова 8.15
Середа Біологія 8.15
Четвер Математика 8.15

Графік проведення ДПА у 9 класі

Голова атестаційної комісії – Слон Л.П.

Дата Час Предмет Члени атестаційної комісії
1 30.05 9.00 українська мова (диктант) вчитель: Сарапіна Л.А. Садовська А.С.
2 02.06 9.00 математика (письмово) вчитель: Зубенко Т.О. Оксамитна Т.В..
3 07.06 9.00 біологія (письмово) вчитель: Оксамитна Т.В. Зубенко Т.О.

Графік проведення ДПА у 4 класі

Голова атестаційної комісії – Слон Л.П.

Дата Предмет Члени атестаційної комісії
1. 16.05 Читання Садовська Т.Г.
2. 18.05 Математика Садовська Т.Г.
3. 23.05 Українська мова Садовська Т.Г.

2015-2016 н.р.


Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказів МОН України від 16.09. 2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10. 2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940».

Державна підсумкова атестація проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах: І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики; ІІ ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математики та біології.

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня проводиться у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі текстового диктанту.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Атестаційна робота з біології укладається вчителем із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7 – 9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» – 70 % завдань; «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми і середовища існування» – 30 % завдань.

Для проведення державної підсумкової атестації з математики готують декілька варіантів атестаційних робіт. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Розклад консультацій для учнів 9 класу

День Предмет Час
Вівторок Математика 8.15
Середа Біологія 8.15
Четвер Українська мова


8.15
Графік проведення ДПА у 9 класі

Голова атестаційної комісії – Слон Л.П.

Дата Час Предмет Члени атестаційної комісії
1 01.06 9.00 українська мова (диктант) вчитель: Сарапіна Л.А. Садовська А.С.
2 03.06 9.00 математика (письмово) Голова атестаційної комісії: Сарапіна Л.А. вчитель: Слон Л.П. Зубенко Т.О.
3 08.06 9.00 біологія (письмово) вчитель: Оксамитна Т.В. Зубенко Т.О.

Графік проведення ДПА у 4 класі


Голова атестаційної комісії Слон Л.П.

Дата Предмет Члени атестаційної комісії
1. 12.05 Читання Садовська А.С.
2. 17.05 Математика Садовська А.С.
3. 19.05 Українська мова Садовська А.С.
Кiлькiсть переглядiв: 351

Коментарi

  • Knigosfera.com.ua

    2016-11-07 20:24:13

    Знижка 20% на зошити, підручники та методичну літературу + безкоштовна доставка! http://knigosfera.com.ua/ Зробити замовлення або проконсультуватися Ви можете за телефонами: 097-782-50-57, 095-150-95-41, 063-988-98-77...